Strojná
konštrukčná

kancelária

H&B GLOBAL - ENGINEERING


professionals in CNC technologies

konštrukčné služby

programovanie, odlaďovanie CNC, NC

projektové riadenie

O spoločnosti

Konštrukčná kancelária H&B global, s.r.o. pôsobí najmä v oblasti trieskového obrábania strojného priemyslu, automotive. Podieľame sa na vývojoch CNC výrobných technológií, ich programovanie, zoradenie a finálne odľadenie vo výrobných procesoch hromadnej či sériovej prevádzky. Poskytujeme komplexné konštruktérske služby, spracovanie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie. Navrhujeme jednoúčelové strojné zariadenia, jednoduché i automatizované strojné prípravky, upínacie systémy obrábacích centier, špecializované nástroje, meradlá, etalóny a podobne. Naše ciele sú založené v poskytovaní vysoko profesionálnych služieb v strojárskom priemysle, ktoré uspokojujú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

Naše služby

Ponúkame profesionálne služby v odboroch strojného priemyslu, najmä
v oblasti trieskového obrábania, automotive.

konštrukčné služby

Konštrukčné služby

Naša konštruktérska kancelária ponúka služby kompletného vývoja produktu a strojných výrobných technológií podľa kritérií a požiadaviek klienta. Pracujeme za pomoci najmodernejších nástrojov CAD/CAM. Našimi výstupmi sú kompletné technické, technologické a iné sprievodné dokumentácie.

Na základe požiadaviek zákazníka vypracovávame kompletné štúdie v oblasti vývoja daného produktu, alebo jeho výrobnej technológie. Vďaka moderným systémom CAD vyhotovujeme parametrické 3D koncepcie. Za pomoci pevnostných analýz metodiky konečných prvkov (MKP) študijných metodík typu VonMisses zabezpečujeme nielen dizajn budúceho produktu, ale i cielenú staticko-dynamickú únosnosť, funkčnosť či optimalizáciu.

Ponúkame konštrukčné služby v týchto oblastiach:

 • konštrukčné analýzy v danej problematike
 • návrh produktu a jeho výrobnej technológie
 • vyhotovenie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie
 • návrh jednoduchých i automatizovaných hydro-pneumatických strojných prípravkov
 • návrh jednoúčelových strojných zariadení a pracovísk
 • upínacie systémy obrábacích vretien výrobných NC, CNC centier
 • návrh meracích prípravkov, etalónov, meradiel, kalibrov CNC Zeiss zariadení
 • konštruovanie zváracích prípravkov a manipulačnej technológie
 • špecializované a združené nástroje
 • úpinky, čeľuste, unášače, lunety, centrážne klieštiny
programovanie cnc

CNC programovanie, odlaďovanie strojov

Vyhotovujeme komplexné spracovanie výrobných NC a CNC programov obrábacích centier na báze systému FANUC a SINUMERIK s dôrazom na optimalizáciu výrobných časov pri zachovaní optimálnej životnosti strojných nástrojov.

Ponúkame komplexné spracovanie obrábacích programov NC a CNC centier na báze systému FANUC a SINUMERIK s dôrazom na optimalizáciu výrobných časov, pri zachovaní optimálnej životnosti strojných nástrojov.

Ponúkame tieto služby programovania a odľaďovania NC, CNC:

 • programovanie obrábacích NC a CNC centier na báze systému Sinumerik a Fanuc
 • programovanie meracích CNC Zeiss centier kontrolných merných stredísk
 • programovanie SIC priemyselných popisovacích zariadení
 • zoraďovanie obrábacích centier, služby technológa
 • návrh technologických postupov, spracovanie technologickej a sprievodnej dokumentácie
 • testovanie životnosti monolitných nástrojov a rezných plátkov
 • korigovanie, odlaďovanie technologických parametrov, prvotné spustenie stroja
projektové riadnie

Projektové riadenie

Zastrešujeme komplexné služby projektového riadenia na pozíciách vyššieho manažmentu v oblasti strojného priemyslu. Taktiež zabezpečujeme výrobu a dodanie nami navrhnutých technológií a ich finálne odladenie vo Vašich výrobných prevádzkach.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a spolupráci nielen slovenských, ale i zahraničných spoločností neustále držíme krok v automatizácií a modernizácií výrobných prevádzok v svetovom strojnom priemysle.

Ponúkame tieto služby projektového riadenia:

 • spracovanie pôdorysov výrobných prevádzok
 • špecifikácia strojných obrábacích NC a CNC centier, analýza vyrobiteľnosti produktu
 • špecifikácia výrobných technológií, automatizácií, strojných prípravkov a nástrojov
 • optimalizácia a modernizácia existujúcich výrobných pracovísk
 • plánovanie kapacít výroby, expedícií
 • školenia THZ personálu a operátorov výroby

Konštrukčné služby

Naša konštruktérska kancelária ponúka služby kompletného vývoja produktu a strojných výrobných technológií podľa kritérií a požiadaviek klienta. Pracujeme za pomoci najmodernejších nástrojov CAD/CAM. Našimi výstupmi sú kompletné technické, technologické a iné sprievodné dokumentácie.
Na základe požiadaviek zákazníka vypracovávame kompletné štúdie v oblasti vývoja daného produktu, alebo jeho výrobnej technológie. Vďaka moderným systémom CAD vyhotovujeme parametrické 3D koncepcie. Za pomoci pevnostných analýz metodiky konečných prvkov (MKP) študijných metodík typu VonMisses zabezpečujeme nielen dizajn budúceho produktu, ale i cielenú staticko-dynamickú únosnosť, funkčnosť či optimalizáciu.

Ponúkame konštrukčné služby v týchto oblastiach:

 • konštrukčné analýzy v danej problematike
 • návrh produktu a jeho výrobnej technológie
 • vyhotovenie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie
 • návrh jednoduchých i automatizovaných hydro-pneumatických strojných prípravkov
 • návrh jednoúčelových strojných zariadení a pracovísk
 • upínacie systémy obrábacích vretien výrobných NC, CNC centier
 • návrh meracích prípravkov, etalónov, meradiel, kalibrov CNC Zeiss zariadení
 • konštruovanie zváracích prípravkov a manipulačnej technológie
 • špecializované a združené nástroje
 • úpinky, čeľuste, unášače, lunety, centrážne klieštiny

CNC programovanie, odlaďovanie strojov

Ponúkame komplexné spracovanie obrábacích programov NC a CNC centier na báze systému FANUC a SINUMERIK s dôrazom na optimalizáciu výrobných časov pri zachovaní optimálnej životnosti strojných nástrojov.
Programovanie strojov zabezpečujeme najmodernejšími CAM technológiami. Vypracovávame programové simulácie výrobných cyklov a operácií. Na základe týchto CAM simulácií cielene určujeme technologické podmienky tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita obrobku pri nízkych výrobných časoch a prestojoch stroja. V spolupráci s technológmi sa podieľame na zaraďovaní a uvoľnovaní obrábacích NC a CNC centier do výrobných procesov.

Ponúkame tieto služby programovania a odľaďovania NC, CNC:

 • programovanie obrábacích NC a CNC centier na báze systému Sinumerik a Fanuc
 • programovanie meracích CNC Zeiss centier kontrolných merných stredísk
 • programovanie SIC priemyselných popisovacích zariadení
 • zoraďovanie obrábacích centier, služby technológa
 • návrh technologických postupov, spracovanie technologickej a sprievodnej dokumentácie
 • testovanie životnosti monolitných nástrojov a rezných plátkov
 • korigovanie, odlaďovanie technologických parametrov, prvotné spustenie stroja

Projektové riadenie

Zastrešujeme komplexné služby projektového riadenia na pozíciách vyššieho manažmentu v oblasti strojného priemyslu, automotive. Kooperačne zabezpečujeme výrobu a dodanie nami navrhnutých technológií a ich finálne odľadenie vo Vašich výrobných prevádzkach.
Vďaka dlhoročným skúsenostiam a spolupráci nielen slovenských, ale i zahraničných spoločností neustále držíme krok v automatizácií a modernizácií výrobných prevádzok v svetovom strojnom priemysle.

Ponúkame tieto služby projektového riadenia:

 • spracovanie pôdorysov výrobných prevádzok
 • špecifikácia strojných obrábacích NC a CNC centier, analýza vyrobiteľnosti produktu
 • špecifikácia výrobných technológií, automatizácií, strojných prípravkov a nástrojov
 • optimalizácia a modernizácia existujúcich výrobných pracovísk
 • plánovanie kapacít výroby, expedícií
 • školenia THZ personálu a operátorov výroby

Kontakný formulár

Ak Vás naše služby zaujali, neváhajte nás kontaktovať.